apskaita

apskaità sf. (3b), ãpskaita (1) 1. apyskaita, apskaičiavimas: Liaudies ūkio apskaità GK1940,132. Dirbtuvėje įvesta tiksli apskaita sp. Derliaus apskaita turi būti kuo tiksliausia . Apskaitos uždaviniai Z.Žem. Kaip išsitaikint su siūlais – vis ãpskaita Ėr. 2. įtraukimas į sąrašus kam nors reikalingų asmenų, nustatymas ko nors esamo kiekio: Karo prievolininkų apskaita vedama pagal gyvenamąją vietą sp. Įtraukti apskaiton . Išbraukti iš apskaitos . 3. paskaita: Apskaita turinti būti gana įdomi 1904,11.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apskaita — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Organizacijos vykdomų finansinių operacijų registravimas. atitikmenys: angl. accounting ryšiai: susijęs terminas – apskaita kaupimo principu susijęs terminas – apskaita pinigų principu susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • apskaita — apskaità dkt. Buhaltèrinė, balánsinė, finánsinė, pajamų̃ apskaità …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apskaita — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. count vok. Abrechnung, f rus. учёт, m pranc. comptage, m …   Automatikos terminų žodynas

  • apskaita — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizuotas skaitinių duomenų apie ūkinius ir kitokius visuomenės gyvenimo ir gamtos reiškinius rinkimas, jų sisteminimas. atitikmenys: angl. accounting; calculation; computation vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • apskaita — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslingiems sprendimams priimti reikalingų duomenų apie sportinio rengimo vyksmą, dalyvavimą varžybose rinkimas, dorojimas ir analizavimas. atitikmenys: angl. account; registration; report vok …   Sporto terminų žodynas

  • apskaita kaupimo principu — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Apskaitos sistema, kai sandorių ar kitokių įvykių poveikis pripažįstamas jiems įvykus ir jie yra registruojami to laikotarpio apskaitos dokumentuose bei pateikiami to laikotarpio finansinėse ataskaitose.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • apskaita pinigų principu — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pinigų sandorių registravimas tada, kai pinigai buvo sumokėti arba gauti. atitikmenys: angl. cash accounting ryšiai: susijęs terminas – apskaita kaupimo principu šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • buhalterinė apskaita — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ūkinių gyvūnų produktyvumo apskaita — statusas Aprobuotas sritis veislininkystė apibrėžtis Ūkinių gyvūnų individualių produktyvumo ir veislinių požymių duomenų apskaita, registravimas ir kaupimas. atitikmenys: angl. milk recording; performance monitoring vok. Leistungsprüfung, f rus …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gyvulių apskaita — statusas Aprobuotas sritis gyvulininkystė apibrėžtis Specialiame žurnale daromi įrašai apie gyvulių laikymo vietoje esančius galvijus, avis, ožkas ir kiaules, jų išvežimą, atvežimą, paskerdimą, gaišimą ar kitokį netekimą ir prieauglio atsivedimą …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.